Sala własna.
Ilość miejsc w sali: 30

Sala wyposażona jest w plansze ścienne, tablice z markerami.

Przy prezentacji wykładów korzystamy z projektora, telewizora, odtwarzacza DVD.

Dysponujemy następującymi materiałami dydaktycznymi: Model przekrojowy silnika i skrzyni biegów . Makiety magnetyczne, zestaw znaków i pojazdów . Filmy wideo. Program komuterowy Wademecum Wykadowcy . TEST-OSK PLUS do przeprowadzania egzaminu wewnętrznego . Niedpłatnie udostępniamy Podręcznik kierowcy oraz Pytania testowe CD i Encyklopedia Ruchu Drogowego CD .

Posiadamy program do prowadzenia wykładów prezentowany na ekranie TV (DVD)

Dysponujemy 8 stanowiskami komputerowymi, w tym 8 z programem do testowania (egzamin wewnętrzny), 4 z możliwością indywidualnej nauki przepisów.

Ponadto w sali wykładowej zapewniamy: możliwość zrobienia kawy i herbaty, klimatyzację, komputer na każdym stanowisku kursanta, dostęp do WC,